Print Shortlink

به بازار آمدن مرسدس سیتان Citan

مدل جدیدی از مرسدس بنز به نام سیتان از آخر اکتبر ۲۰۱۲ به بازار می اید

این مدل که خود دارای ۷ مدل میباشد با قیمت از ۱۸۰۰۰ یورو تا حد اکسر ۳۰۰۰۰ یورو به فروش خواهد رسید

غرز از ساخت این مدل خودرو به گفته شرکت مرسدس بنز مقاربت رده خودروهای کوچک خانوادگی و وانت های کوچک است