Print Shortlink

جنگ جهانی سوم بین تویوتا و فولکسواگن

 

پس از اینکه پارسال فولکس واگن کمپانی پورشه را قورت داد و با در بر داشتن کمپانیهای بنتلی ، سیات ، اسکودا ، اودی و (م.ا.ن کامیونسازی) با فروش بیش از ۱۰ میلیون دستگاه اتومبیل برای سال دوم رکورد فروش تویوتا را در هم شکست .
فولکس واگن که در حال دومین بزرگترین شرکت اتومبیل سازی است بعد از تویوتا و پس از اینکه هر دو تا از این غولهای اتومبیلسازی در سال ۲۰۰۷ از جنرال موتورز امریکا جلو زدند فولکس واگن برای هر یکی از مدلهای ساخته شده دست تویوتا یک اتومبیل رقیب به بازار آورده است.

با به دست آوردن مقام پرفروشترین خودروی خارجی در کشورهای : روسیه ، چین ، اتریش ، فرانسه ، انگلستان، برزیل ، اکراین ، لهستان کارشناسها میگویند که اگر به همین طریق پیش برود در طی سه سال آینده فولکس واگن از تویوتا جلو خواهد زد. ولیکن به گفته بازار شناسان تویوتا الامیه جنگ را از فولکسواگن را بسیار جدی گرفته و در تکاپو میباشد از خود حرکاتی نشان دهد.

زیر مدلهای مختلف این دو شرکت نشان داده شده