Print Shortlink

Mercedes Benz Ener G

این مدل محفومی جدیدی از مرسدس بنز هست  که ´قرار است جایگزینه بنز G Class بشود

بنز G Class

همانتور که میدانید در آینده نه زیاد دوری خودروها بیشتر و بیشتر بسوی سوختهای پاکتر میروند مثال نیروی برقی و برخی حتا هیبرید که یعنی هم موتور بنزینی کوچک و هم موتور برقی در عین حال مثال تویوتا پریوس که هماکنون در بازار هست

مرسدس بنز تنها سازنده اتومبیل هست که در حال حاضر جهت دیگری برای آینده پیش گرفته است،و به گفته خود با نیاز به اتومبیل پاک برای آینده میخواهد برای دومین بار  اتومبیل را اختراع  کند

چنانچه میدانید که اتومبیلهای برقی تا به حال مشگلی که نتوانسته اند حل کنند این است که حتا بهترین آنها بیش از ٢٥٠ کیلومتر برد نداشته و بعد  از ان احتیاج به ریشارج  کردن یا تاویز  باتریهای آنها است

مرسدس بنز در سال پیش دو عدد مرسدس B Class برای آزمایش درتادور کشور امریکا فرستاد که ٤٥٠٠٠٠ کیلومتر با نیروی هیدروژنی  به حرکت درمیآمدند

این اتومبیلها به جای باک بنزین باک هیدروژن دارند و باتریهای مخصوصی که وقتی هیدروگن به سلولهای ان میرسد ایجاد نیروی برق میکنند که موتور برقی این اتومبیلها را به حرکت در میاورند پس نتجتا  احتیاج به ریشارج یا تاویز  باتریها نیست

در عوض در آینده بجای پر کردن باک از بنزین باید ان را با هیدرجن پر کرد.

این مدل  جدید مرسدس انر ژی (Ener G) چند سال دیگر با موتور برقی و سوخت هیدروژنی به بازار خواهد آمد